Kancelaria

Tworząc nasz Zespół postawiliśmy sobie nadrzędny cel – profesjonalne świadczenie usług prawnych w jak najszerszym zakresie, oraz wspieranie naszych Klientów w całym spektrum zarządzania ich działalnością. Jesteśmy przekonani, że profesjonalna, sprawna i wszechstronna obsługa prawna zawsze pozwala firmie ugruntować pozycję na rynku, uniknąć niespodziewanych problemów, a kierownictwu pozwala skupić się w swoich działaniach na realizacji najistotniejszych celów firmy.

 

Świadczymy usługi przede wszystkim na rzecz szeroko rozumianej działalności gospodarczej, jednak również osoby nie będące przedsiębiorcami korzystają z naszej fachowej pomocy prawnej, we wszystkich sytuacjach życiowych.

 

Prawnicy działający w naszym zespole - radcowie prawni oraz adwokaci – specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, prawie administracyjnym, karnym i karno skarbowym.

 

Mamy również bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego, mieszkaniowego, podatkowego, zamówień publicznych prawa autorskiego. Ponadto zajmujemy się ustalaniem i regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz doradztwem dla podmiotów uczestniczących w procesach inwestycyjnych. Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach i mediacjach.

 

Naszym wielkim atutem jest wszechstronność, bowiem tworzymy zespół, w którym każdy z prawników specjalizuje się w wybranych dziedzinach, co pozwala nam odpowiadać w pełni na wszystkie potrzeby klientów.

 

Pomoc prawną świadczymy jako zespół, chociaż w każdej indywidualnej sprawie za współpracę i kontakty z Klientem odpowiedzialny jest jeden z prawników. Dzięki zespołowej organizacji pracy świadczymy pełną obsługę prawną zgodną z najlepszym doświadczeniem i wiedzą, współpracując w razie potrzeby ze specjalistami w dziedzinach powiązanych, co dodatkowo wpływa na fachowość i celność proponowanych Klientom rozwiązań oraz podejmowanych kroków prawnych.

 

Rozumiejąc potrzeby naszych Klientów, jesteśmy otwarci na wszelkie rozwiązania dotyczące współpracy, które są zgodne z ich oczekiwaniami. Świadczymy swoje usługi wedle wyboru Klienta, na zasadach stałej współpracy lub jednorazowych usług określonych jego potrzebami w wybranych przez niego zakresach. Zasady te stosujemy również w rozliczeniach naszej pracy, przyjmując wynagrodzenie ryczałtowe lub stawkę godzinową.

 

Aktualności

Piątek, 24.04.2015

Nowe zasady dziedziczenia

01 kwietnia 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dn. 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015...

czytaj więcej »

Piątek, 24.04.2015

Bankowy Tytuł Egzekucyjny niezgodny z Konstytucją

14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok do sygn. akt 45/12, w którym orzekła, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 Prawa...

czytaj więcej »